Njoftim mbi Ceremoninë e Diplomimit

NJOFTIM!

Të dashur studentë, të diplomuar në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës në Vitin akademk 2021-2022!

Pasi keni konfirmuar pjesmarrjen tuaj në Ceremoninë e Diplomimit, mund të tërhiqni veshjen e Ceremonisë së diplomimit në Departamentet e Gjuhëve përkatëse, duke filluar nga data 29.05.2023 deri në datën 06.06.2023 ora 09:00-16:00.

Për të tërhequr veshjen e ceremonisë së diplomimit duhet të keni me vete një mjet identifikimi ( Pasaportë/Kartë Indentieti).