Grafikët e provimeve për programet Master, Viti I, Gjuhë Angleze, Sezoni i Verës 2023, Viti Akademik 2022-2023

Njoftim!
Ju përcjellim Grafikët e provimeve për programet Master, Viti I, Gjuhë Angleze, Sezoni i Verës 2023, Viti Akademik 2022-2023.
Suksese!