Njoftim nga sekretaria mësimore për të kryer regjistrimin për provimet e vjeshtës – shtator 2022 sipas datave të vendosura.

NJOFTIM
1- Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të Parë Bachelor të degëve Italisht, Spanjisht, Rusisht, Turqisht, të paraqiten pranë Sekretarisë Mësimore për të kryer regjistrimin për provimet e vjeshtës – shtator 2022 nga data 20 qershor 2022 deri me datë 23 qershor 2022 nga ora 9.00 deri 14.00.
2- Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të Parë Bachelor të degëve Anglisht, të paraqiten pranë Sekretarisë Mësimore për të kryer regjistrimin për provimet e vjeshtës – shtator 2022 nga data 27 qershor 2022 deri me datë 01 korrik 2022 nga ora 9.00 deri 14.00.
3- Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të Parë Bachelor të degëve Gjermanisht, Greqisht, Frëngjisht regjistrimet do të kryhen në datat
27 qershor 2022 deri me datë 01 korrik 2022 nga ora 9.00 deri 14.00
3-KUJTESË: Në sezonin e vjeshtës jepen deri në 30 kredite duke përfshirë si lëndët e vitit në vijim ashtu dhe të mbartura nga vite të mëparshme.
1- Për Ciklin e Dytë regjistrimet do të kryhen nga Sekretaria Mësimore.
07.06.2022
SEKRETARIA MËSIMORE