Njoftim : Njoftohen të gjithë studentët e vitit të dytë dhe vitit të tretë të Ciklit të Parë Bachelor, studentët e vitit të dytë të Ciklit të Dytë Master

Njoftim!
Njoftohen të gjithë studentët e vitit të dytë dhe vitit të tretë të Ciklit të Parë Bachelor, studentët e vitit të dytë të Ciklit të Dytë Master se filloi aplikimi për Kartën e Studentit pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja. Aplikimi bëhet pranëz Qendrës të Gjuhëve të Huaja, ngjitur me Sekretarinë Mësimore te holli në katin e dytë, Godina A.

Shenim:
Studentët e vitit të parë Bachelor dhe studentët e vitit të parë Master do të kenë një njoftim tjetër shumë shpejt se kur do fillojnë aplikimet.