Njoftim për Ciklin e Dytë (Master Shkencor dhe Profesional)

Njoftim për Ciklin e Dytë (Master Shkencor dhe Profesional)
Në dokumentin bashkëngjitur do të gjeni sqarimet në lidhje me pagesën e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2018-2019.