Njoftim për dorëzimin e dokumentave për të gjithë studentët të cilët deshirojnë të bëjnë aplikimin në Master

Njoftim për dorëzimin e dokumentave për të gjithë studentët të cilët deshirojnë të bëjnë aplikimin në Master
Ju bëjmë me dije se pranë zyrave të sekretarisë mësimore bëhet dorëzimi i dokumentave për të gjithë studentët të cilët deshirojnë të bëjnë aplikimin në Master.
Afati i fundit për dorëzimin e tyre është data 12.10.2018.