Njoftim për hapjen e aplikimeve për bursa mobiliteti për studentët dhe stafin akademik të Universitetit te Tiranes për mësimdhënie në Turqi.

Njoftim për hapjen e aplikimeve për bursa mobiliteti për studentët dhe stafin akademik të Universitetit te Tiranes për mësimdhënie në Turqi.
Në kuadër të programit Mevlana Exchange është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti per  studentët dhe stafin akademik të Universitetit te Tiranes për mësimdhënie , për vitin akademik 2018-2019 ne Universitetin Kocaeli  në Turqi.
Dokumente duhen dorazi ne Rektoratin e Universitetit te Tiranes, Drejtoria e KOMUNIKIMIT, Sektori i Marredhenieve me Jashte si dhe duhet te dorezohen te skanuara ne e-mailin [email protected]
Bashkengjitur gjeni informacione te metejshme ne lidhje me proceduren e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshem.