Njoftim per hapjen e aplikimeve per bursa ne Universitetin e Cukurova ne Turqi

Njoftim per hapjen e aplikimeve per bursa ne Universitetin e Cukurova ne Turqi
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti per  studentët e Universitetit te Tiranes ne Universitetin e Çukurova  në Turqi.
Dokumente duhen dorazi ne Rektoratin e Universitetit te Tiranes, Drejtoria e KOMUNIKIMIT, Sektori i Marredhenieve me Jashte si dhe duhet te dorezohen te skanuara ne e-mailin [email protected]
Bashkengjitur gjeni informacione te metejshme ne lidhje me proceduren e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshem.