Njoftim për organizimin e projektit ekstrakurrikular nga studentët e Gjuhës Italiane

Njoftim për organizimin e projektit ekstrakurrikular nga studentët e Gjuhës Italiane.
Departamenti i Gjuhës Italiane organizon projektin ekstrakurrikular nga studentët e Gjuhës Italiane, “Per un pugno di film….” në datë 24.05.2018 në Sallën Europa ora 16:00.
Bashkëngjitur do të gjeni dhe një material për këtë aktivitet.