Njoftim për pagesën e Tarifave të Shkollimit, viti akademik 2022 – 2023

NJOFTIM!!
Njoftohen të gjithë studentët e ciklit të parë dhe ciklit të dytë të studimeve se duhet të kryejnë pagesën e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023.
Mandat-pagesat duhet të dorëzohen pranë Sekretarisë mësimore të ciklit përkatës, brenda datës 26.06.2023 ora 09:00.
Suksese në diplomim!
-Sekretaria Mësimore-