Njoftim për rihapjen e aplikimeve për bursa në bashkëpunim me Universitetin e Anadollit, Turqi

Njoftim për rihapjen e aplikimeve për bursa në bashkëpunim me Universitetin e Anadollit, Turqi

Në kuadër të programit Erasmus + është rihapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti per trajnim per stafin akademik dhe administrativ te Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadoll-it, Turqi.

Dokumentacioni duhet të dorëzohet dorazi ne Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Komunikimit, Sektori për Marrëdhëniet me Jashtë si edhe të dërgohet i skanuar përmes postës elektronike në adresën [email protected]

Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

anadoll turqi