Njoftim për saktësimin e të dhënave në listat përfundimtare të votuesve (personel akademik dhe studentë)

Njoftim për saktësimin e të dhënave në listat përfundimtare të votuesve
(personel akademik dhe studentë)
 
Votuesit të cilët vërejnë pasaktësi në të dhënat e tyre në listat përfundimtare të trupës zgjedhore kanë të drejtë t’i drejtohen Komisionit Institucional të Zgjedhjeve të UT-së (KIZ) [email protected] për saktësimin e tyre deri më datë 14 qershor 2024. (Sipas nenit 11, pika 7 e Rregullores së Zgjedhjeve).
Listat përfundimtare të trupës zgjedhore  mund t’i konsultoni  në këndin virtual KZFGJH 2024 në  faqen zyrtare të FGJH-së,  si dhe  në këndin KZFGJH  në stendën e njoftimeve  në katin e I-rë, Godina A.
Komisioni i Zgjedhjeve i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja (KZFGJH)