Njoftim për Sezonin e Riprovimeve 2021-2022

URDHËR I BRENDSHËM
Mbi hapjen e sezonit të riprovimeve, për studentët e vitit II të ciklit të dytë dhe për studentët e vitit III të ciklit të parë.
1. Hapet sezoni i riprovimeve, për studentët e vitit të III të ciklit të parë në datat 22 dhe 23 shtator. Provimi i diplomës do zhvillohet në datat 29 dhe 30 shtator 2022.
2. Hapet sezoni i riprovimeve, për studentët e vitit të II të ciklit të dytë në datat 3 dhe 4 tetor. Provimi i Diplomës do zhvillohet në datën 7 tetor 2022.
Ju urojmë suksese!