Njoftim:Bashkengjitur do te gjeni grafikun e provimeve te minivjeshtes dhe daten e mbrojtjes se diplomave ne programin Master Profesional ne Gjuhen Angleze.