Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja se me Vendimin e Rektoratit Nr. 198, datë 11.11.2021, “Per shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve për anetarë të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të Universitetit të T

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja se me Vendimin e Rektoratit Nr. 198, datë 11.11.2021, “Per shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve për anetarë të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës” (Kliko Këtu)
1. Shpallet periudha 15 Nëntor 2021 -15 Dhjetor 2021 , si periudhë zgjedhore për anetarë të Këshillave Studentorë   të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës  .
2. Data 16 Dhjetor 2021 , si datë të zgjedhjeve për anetarë të Këshillave Studentorë   të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës  .
Rregullorja për zgjedhjet e para të Këshillave të Studenteve në Universitetin e Tiranës. (Kliko Këtu)