Orari i semestrit të parë, Cikli i Dytë Master i Shkencave për studentët e vitit të I të Departamentit të Gjuhës Greke për vitin akademik 2020-2021.