Orari i semestrit të parë i përditësuar, Cikli i Dytë Master i Shkencave për studentët e vitit të I dhe vitit te II të Departamentit të Gjuhës Spanjolle

Njoftim!

Bashkëngjitur do të gjeni orarin e semestrit të parë i perditësuar, Cikli i Dytë Master i Shkencave për studentët e vitit të I të Departamentit të Gjuhës Spanjolle për vitin akademik 2020-2021.

Orari i semestrit të parë i përditësuar, Cikli i Dytë Master i Shkencave për studentët e vitit të I të Departamentit të Gjuhës Spanjolle

Orari i semestrit të parë i përditësuar, Cikli i Dytë Master i Shkencave për studentët e vitit të II të Departamentit të Gjuhës Spanjolle