Orari i vitit të dytë, semestrit I, Master Mësuesi, Gjuhë Angleze për vitin akademik 2021-2022