Orari Mësimor i Semestrit të Parë për Vitin e Dytë Bachelor të Departamentit të Gjuhës Angleze, Viti Akademik 2022-2023

Njoftim!
Ju përcjellim orarin mësimor të semestrit të dytë për Vitin e dytë Bachelor të Departamentit të Gjuhës Angleze, Viti Akademik 2022-2023.
Suksese!