Orari Mësimor Provizor i Degës së Gjuhës Turke, Viti Akademik 2022-2023

Njoftim!
Ju përcjellim orarin mësimor provizor të Degës së Gjuhës Turke, Departamenti i Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike, Viti Akademik 2022-2023.
Suksese!