Orari Mësimor Provizor për Semestrin e Parë të Departamentit të Gjuhës Italiane, Cikli Bachelor, Viti Akademik 2022-2023

Njoftim!
Ju përcjellim orarin mësimor provizor për Semestrin e e parë të Departamentit të Gjuhës Italiane, Cikli Bachelor, Viti Akademik 2022-2023.
Suksese!