Përcillet Vendimi nr. 20, datë 25.01.2023, i Komisionit Institucional të Zgjdhjeve të UT-së