Dr. Alnida (Shano) Koroshi

Adresa: Rruga e “Elbasanit”, Tiranë, Shqipëri.

Dr. Alnida (Shano) Koroshi

Zv. Dekane
Zv. Dekan për Ciklin e Parë të Studimeve, cilësinë dhe kurrikulat