M.A. Katharina Sophia Franz

Fakultetit i gjuhëve të huaja

Biografia

 

Katharina Franz

Që prej tetorit 2019 Katharina Franz është Lektore e DAAD-së dhe pedagoge pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja të Universiteti të Tiranës. Në departamentin e gjuhës gjermane ajo jep mësim ndër të tjera në lëndët „Letërsi e krahasuar“, „Qytetërim“ dhe „Shkrim akademik/Kerkim Shkencor“. Para qëndrimit të saj në Tiranë ajo ka qenë e angazhuar në mësimdhënie dhe projekte të ndryshme në Universitetin e Göttingen-it dhe atë të Leipzig-ut. Së fundmi ajo ka përfaqësuar një profesurë „junior“ në fushën e gjermanishtes si gjuhë e dytë pranë Institutit Herder të Universitetit të Leipzig-ut. Në kuadrin e angazhimit të saj si lektore e DAAD-së ajo këshillon studentë dhe/ose shkencëtarë rreth mundësive të studimit dhe kërkimit shkencor në Gjermani dhe kryen detyra që kanë të bëjnë me politikat kulturore. Fokusi i punës dhe interesave të saj shtrihet kryesisht në fushat e mëposhtme:

  • Proceset ndërkulturore të transferimit të dijeve në kontekstin e ndërkombëtarizimit
  • Shumëgjuhësia, heterogjeniteti gjuhësor dhe kulturor në arsim dhe në formimin profesional
  • Politikat gjuhësore dhe përçimi i gjuhëve
  • Kërkim shkencor rreth migracionit