Dr. Marisa Janku

Fakultetit i gjuhëve të huaja

Dr. Marisa Janku

Biografia

– Diplomuar në fushën e gjuhësisë (gjermanishta si gjuhë e huaj /didaktikë-metodologji) dhe promovuar në shkencën e edukimit dhe komunikimit ndërkulturor, me një përvojë 15-vjeçare në fushën universitare.  

-Anëtare e Njësisë së Sigurimit të Cilësisë pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja

– Anëtare e rrjetit “Kulturë dhe Gjuhë”/Agjencisë për Arsim dhe Ndërkombëtarizim në Vjenë, Austri, si dhe reçencuese në revistën shkencore ‘Polissema, Revista De Letras do Iscap’ në Porto, Portugali.

 – Pjesëmarrëse në konferenca të shumta kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe botuese e artikujve të shumtë brenda dhe jashtë vendit në revista shkencore në Evropën Perëndimore dhe më gjerë.

– Ish-Kryetare e Shoqatës së Mësuesve të Gjuhës Gjermane në Shqipëri dhe organizatore dhe moderatore në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare me fokus tema të ndryshme në fushën e gjermanistikës.

-Anëtare e projekteve shkencore dhe organizatore e konferencave kombëtare dhe ndërkombëtare në kuadër universitar.

– Anëtare e disa projekteve kombëtare dhe ndërkombëtare në bashkëpunim me Goethe-Institute në fushën e metodologjisë dhe didaktikës dhe edukimit ndërkulturor.