Promovimi i programeve të studimit të FGjH-së në panairin “Work & Study” në qytetin e Shkodrës

Stenda e FGJH-së, maturantët e Qarkut Shkodër në Panairin Work and Study.