Provimi Ndërkombëtar i Gjuhës Spanjolle DELE

Më datë 18.11.2023 në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja u zhvillua me sukses provimi ndërkombëtar i gjuhës spanjolle DELE.
Bazuar në udhëzimin Nr.52 Ministria e Arsimit dhe e Sportit, njeh diplomat DELE për pranimet në në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë.
Kjo diplomë njihet në të gjithë botën është pa afat kohor, lehtëson shkëmbimin ndërkulturor, mundëson aksesin për arsimim në Spanjë ashtu sikurse edhe në vendet e tjera ku mbahen këto provime.
Për më shume informacion për mënyrën e regjistrimit për provimin DELE, klikoni këtë link: