Regjistrimet për Ciklin e Parë të Studimeve në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja

Njoftim!

Regjistrimet për Ciklin e Parë të Studimeve pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja do të kryhen çdo ditë sipas Fazave (48 orëshe), në orarin 08:00 – 16:00 pranë Sekretarisë Mësimore në katin e dytë.