Shpallja e rezultatit të zgjedhjeve për postin e drejtuesit të njësisë kryesore të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja

Njoftim!

Bashkëngjitur do të gjeni Vendimin Nr.8 datë 12.05.2021, të Komisionit të Zgjedhjeve në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja (KZF), “Mbi shpalljen e rezultatit të zgjedhjeve për postin e drejtuesit të njësisë kryesore të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja”.

Adobe Scan 12 Mag 2021