Sistemi Gradua “Graduates Advancement and Development of University capacities in Albania “

Njoftim!

Sistemi Gradua “Graduates Advancement and Development of University capacities in Albania” i ndihmon të diplomuarit të hyjnë në botën e punës, duke krijuar një lidhje të shpejtë me kompanitë. Filloni të kërkoni punën tuaj të ardhshme përmes CV-së tuaj.

Nëpërmjet këtij sistemi, të diplomuarve të arsimit të lartë do t’u ofrohet një shërbim për të përmirësuar aksesueshmërinë dhe cilësinë e CV-ve të tyre të cilat do të shpërndahen gjerësisht në internet për të rritur shikueshmërinë e tyre dhe mundësitë për punësim.

https://gradua.rash.al/stud/registration/default.aspx…