Tavolinë e rrumbullakët: Mësimdhënia e frengjishtes në nivel universitar në vendet e Ballkanit : problematikat, bilance dhe perspektiva.

Në kontekstin e mësimdhënies së frëngjishtes në universitet, departamentet e gjuhës frënge në rajon duhet të ndërmarrin një plan të përbashkët veprimi në përpjekje për të përmirësuar situatën e mësimdhënies / nxënies së frëngjishtes në rajon dhe krijimin e një sinergjie midis departamenteve të frengjishtes në universitetet anëtare të AUF-it në rajonin e Ballkanit Perëndimor duke rritur bashkëpunimin për projekte të përbashkëta inovative.