Vibroni në ritmin e poezisë: për shpresën, për jetën…!

Studentët e Departamentit të Gjuhës Frënge organizuan më 29 Mars 2021 takimin poetik duke marrë kënaqësi në shkrimin e poezive nga vetë ata dhe në promovimin e gjuhës dhe kulturës franceze. Pjesa e dytë e këtij aktiviteti i kushtohej konkursit tëi përkthimit letrar “Përkthyesit e rinj”.