THIRRJE PËR DËRGIMIN E DORËSHKRIMEVE/RECENSAVE

THIRRJE PËR DËRGIMIN E DORËSHKRIMEVE/RECENSAVE

FGJH, Revista Shkencore e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja hap thirrjen për dërgimin e dorëshkrimeve/recensave për numrin 2 të revistës. Dorëshkrimet/recensat duhet të dërgohen në adresën elektronike të revistës: [email protected]. Afati i fundit për dërgimin është 15.03.2020.

Bashkengjitur do te gjeni dhe materialin me udhezime.

Udhezime