Thirrje për Konferencë/ Call for Papers

Thirrje për Konferencë/ Call for Papers

  • Universiteti Teknik i Berlinit/Departamenti “Gjermanishtja si Gjuhë e Huaj” në bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Tiranës/Qendra e Gjuhëve të Huaja dhe Universitetin e Tiranës/Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, do të organizojë nga data 26. deri më 27 shtator 2024 në Tiranë, Konferencën Ndërkombëtare të radhës “Berufssprache in Theorie und Praxis- Gjuha e lidhur me profesionet në teori dhe praktikë “.
Tema: Gjuhësisa gjermane, çështjet për gjuhën e profesioneve, ndërkulturaliteti në hapësirën universitare –Sprachlichkeit- Fachlichkeit und Interkulturalität im universitären Bereich.
Bashkëngjitur do të gjeni dokumentin mbi “Thirrjen për Konferencën Ndërkombëtare / Call for Papers”.⬇️
Programi:⬇️