Trajnim “Metodologjia e vlerësimit në bazë kompetencash në sistemin universitar”

Zyra e Trajnimeve e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja do të ofrojë trajnimin: “Metodologjia e vlerësimit në bazë kompetencash në sistemin universitar”, trajnim i ofruar nga Prof.Dr. Andromaqi Haloçi.
Ky trajnim ofrohet për pedagogët e FGJH-së. Për të marrë pjesë në trajnim, ju lutem rregjistrohuni në këtë link https://forms.office.com/r/Lim16Ufb2a