Universiteti i Tiranës është ftuar për të marrë pjesë në Konferencën e 9-të Shkencore Alma Mater Europea.

Njoftim !

Tema e Konferencës do të jetë “All about people 2021: Digital Transformations in Science, Education and Arts”.

Informacion më të detajuar rreth kësaj Konference do ta gjeni në dokumentin bashkëngjitur si dhe në linkun http://conference.almamater.si/?lang=en.

 

Universiteti i Tiranës është ftuar për të marrë pjesë në Konferencën e 9-të Shkencore Alma Mater Europea.