Universiteti i Tiranës fton të gjithë studentët e interesuar të aplikojnë në thirrjen e hapur për “Garën e Studentëve – COVID 19” si pjesë e Programit të Angazhimit Shkencor në Ballkanin Perëndimor organizuar nga Këshilli Britanik.

Njoftim!

Universiteti i Tiranës fton të gjithë studentët e interesuar të aplikojnë në thirrjen e hapur për “Garën e Studentëve – COVID 19” si pjesë e Programit të Angazhimit Shkencor në Ballkanin Perëndimor organizuar nga Këshilli Britanik.

Kjo thirrje është për të gjithë studentët e talentuar që jane duke studiuar dhe atyre që kanë përfunduar studimet të grupmoshës (18-30 vjeç) për të krijuar zgjidhje të politikave dhe për të adresuar sfidat e krijuara nga pandemia COVID-19.

Studentët do të kenë mundësi për të shkruar në zgjidhjen e çështjeve më të rëndësishme me të cilat bota po përballet sot.

Pesë individët/ekipet më të mira do të kalojnë në finalen online dhe do të kenë mundësinë për të përfituar një kurs online në universitetet e Mbretërisë së Bashkuar.

Gara është e hapur për individë dhe ekipe deri në 3 anëtarë. Ekipet multidisiplinare që mbledhin studentë nga studime të ndryshme inkurajohen fuqishëm që të aplikojnë.

Për më shumë informacione mbi programin e Angazhimit Shkencor të Ballkanit Perëndimor si dhe për të aplikuar deri më datë 8 dhjetor 2020, mund t’i referoheni linkut:

https://www.britishcouncil.al/…/sep/policy-challenge