Urdhëri i Brendshëm Nr. 89 datë 25.09.2020, të Dekanit të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja , “ Mbi ndryshimin e Strukturës mësimore të vitit akademik 2019-2020

Njoftim !

Bashkëngjitur do të gjeni Urdhërin e Brendshëm Nr. 89 datë 25.09.2020, të Dekanit të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja , “ Mbi ndryshimin e Strukturës mësimore të vitit akademik 2019-2020 .