Vënd i lirë pune me emërtesë specialist i menaxhimit të përditshëm të shërbimeve

Shpallet konkursi për 1 vend pune të emërtesës “specialist i menaxhimit të përditshëm të shërbimeve” me kontratë  pune të përkohëshme.

Bashkëngjitur do të gjeni dhe kriteret.

Kliko këtu.