Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor Studentor

Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor Studentor, Nr. 4, datë 29.11.2021 “Për shtyrjen e datës së dorëzimit të dokumentacionit përkatës të aplikantëve për anëtarë të Komisionit të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete (KZSF), në Universitetin e Tiranës”
Vendim-nr-4-KIZS 1