Mbrojtja e Gjuhëve në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja

NJOFTIM,

Mbrojtja e Gjuhëve të Huaja të cilat ofrohen nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja do të zhvillohen në datën 18.12.2021 ora 09:00 .
Afati i fundit i regjistrimeve është data 13.12.2021.

Regjistrimi bëhet duke u paraqitur me dokumentacionin perkates prane zyres se Mbrojtjes se Gjuheve në Fakultet.
Për t’u regjistruar duhen:
-pagesa në bankë mandatin e te ciles e gjeni ne linkun bashkengjitur (https://drive.google.com/file/d/10faiPipAvMJqH3Px1TAiNNJsTus10-Nw/view?usp=sharing),
-fotokopje e dokumentit te identifikimit
-fotokopje të diplomës
-1 foto (45 mm x 50 mm)

Provimi do të zhvillohet në auditoret e fakultetit duke zbatuar protokollin e masave për mbrojtjen ndaj Covid-19.
Shënim: Për të hyrë në auditor kandidatët duhet të paraqesin një nga këto dokumente:
– certifikatë vaksinimi covid-19
– kartë vaksinimi
– test pcr negativ
– vërtetim nga mjeku për pamundësi të kryerjes së vaksinës

Ju urojmë suksese!