UT në proces zgjedhor për Këshillat e Studentëve

Universiteti i Tiranës ngriti strukturat menaxhuese të procesit të zgjedhjeve të para për Këshillat Studentorë, që do të mbahen në datën 16 dhjetor.
Komisioni Institucional Zgjedhor Studentor përbëhet nga :
 1. Adelina Shima
 2. Anisa Krasniqi
 3. Dardan Baçaj
 4. Erta Sina
 5. Klaudia Gaçi
 6. Stela Binaj
Pas konstituimit, Komisioni zgjodhi si kryetar znj. Klaudija Gaçi
Ndërsa Komisioni i Apelimit  Studentor përbëhet nga :
 1. Rubin Rredhi
 2. Adelina Yzeiri
 3. Katerina Hoxha
 4. Sindi Myrtaj
 5. Martin Dushi
 6. Enxhi Bibo
Pas konstituimit, Komisioni zgjodhi si kryetar Z. Rubin Rredhi
Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor Studentor, Nr. 3, datë 25.11.2021 “Për shpalljen e fillimit të procedurave për regjistrimin e kandidatëve, për anëtarë të Komisionit të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete (KZSF), në Universitetin e Tiranës” (Kliko këtu)