Vendimi i Bordit të Administrimit Nr.57 datë 21.12.2021

Bashkëlidhur gjeni Vendimin e Bordit të Administrimit Nr.57,datë 21.12.2021 “Për miratimin e heqjes së tarifës për vërtetimin e listës së notave të studentëve”.

vendim bordi