Njoftim! Vendimi i Rektorit të Universitetit të Tiranës, Nr.211, datë 03.12.2019 “Për pezullimin e periudhës zgjedhore për anëtarë të Këshillave Studentorë të fakulteteve të UT”

Njoftim!
Bashkëngjitur do të gjeni Vendimin e Rektorit të Universitetit të Tiranës, Nr.211, datë 03.12.2019 “Për pezullimin e periudhës zgjedhore për anëtarë të Këshillave Studentorë të fakulteteve të UT”.