Vendimi i Rektoratit Nr. 2, date 24.05.2021 “Mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve të semestrit të dytë në Universitetin e Tiranës”.

Njoftim !

Bashkëngjitur do të gjeni Vendimin e Rektoratit Nr. 2, date 24.05.2021 “Mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve të semestrit të dytë në Universitetin e Tiranës”.