Workshop “Hyrje në përkthimin letrar” / Workshop „Einführung ins literarische Übersetzen“

Workshop “Hyrje në përkthimin letrar”

Kur? 11.10.2021, Ora 09:30 – 13:00

Ku? Salla Argjiro (Biblioteka), Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, UT

Studentët e Departamentit te Gjermanishtes në Universitetin e Tiranës mund të marrin pjese ne një workshop për përkthimin letrar me përkthyesen Zuzana Finger. Zuzana Finger, e cila përkthen nga gjuha shqipe, serbe, sllovake dhe çeke në gjermanisht, është në Tiranë si pjesë e programit “Poeteka”. Gjatë seminarit, studentët do te marrin një panorame mbi punën e përkthimit dhe do te njihen me qasje të ndryshme për përkthimin letrar. Do te realizohen perkthime personale dhe diskutohet mbi veshtiresi gjuhësore të veçanta. Fokusi i workshop-it është në tekstet e shkrimtarit shqiptar Arian Leka, të tilla si fragmente nga eseja e tij e botuar së fundmi “Zhytësit dhe Notarët”.

Më 12 tetor 2021, do të zhvillohet një bisedë e hapur autor-përkthyes me Arian Lekën dhe Zuzana Finger si pjesë e ketij workshop-i. Kjo bisede do të moderohet nga Anna Kove.

Data dhe vendi:

  •  10/11/2021 | 09:30 – 13:00 | Workshop | Salla Argjiro (Biblioteka), Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, UT, Tiranë
  •  10/12/2021 | 19:00 | Bisedë me Arian Lekën dhe Zuzana Finger, moderimi Anna Kove | Berk, Tiranë

Workshop „Einführung ins literarische Übersetzen“

Wann? 11.10.2021, Ora 09:30 – 13:00

Wo? Sallën Argjiro (Bibliothek), Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, UT

Die Studierenden der Germanistikabteilung der Universität Tirana dürfen sich auf einen Workshop zum literarischen Übersetzen mit der Übersetzerin Zuzana Finger freuen. Zuzana Finger, die aus dem Albanischen, Serbischen, Slowakischen und Tschechischen ins Deutsche übersetzt, ist im Rahmen des Residenzprogramms „Poeteka“ in Tirana. Die Studierenden bekommen während des Workshops einen Einblick in die Übersetzungsarbeit und lernen verschiedene Herangehensweisen an eine literarische Übersetzung kennen. Es werden eigene Übersetzungsproben angefertigt und spezifische „Sprachklippen“ diskutiert. Im Mittelpunkt des Workshops stehen Texte des albanischen Schriftstellers Arian Leka, wie zum Beispiel Ausschnitte aus seinem kürzlich erschienen Essay „Taucher und Schwimmer“.

Am 12.10.2021 findet im Rahmen des Workshops ein öffentliches Autoren-Übersetzerin Gespräch mit Arian Leka und Zuzana Finger statt. Moderiert wird die Veranstaltung von Anna Kove.

Veranstaltungstermin und Veranstaltungsort:

  •  11.10.2021 | 09:30 – 13:00 | Workshop| Sallën Argjiro (Bibliothek), Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, UT, Tirana
  •  12.10.2021 | 19:00 | Gespräch mit Arian Leka und Zuzana Finger, Moderation Anna Kove | Berk, Tirana