Afati për pagesën e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2021-2022

Njoftim!
Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të parë (Bachelor) dhe Ciklit të Dytë (Master Shkencor dhe Profesional), se afati për pagesën e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2021-2022, është deri në datën 21.01.2022