Prof. Marcin Walczyński & Ass. Prof Iwona Sikura, pedagogë të përkthimit dhe interpretimit, do të kryejnë një mobilitet mësimdhënieje pranë Departamentit të Gjuhës Angleze, në datat  25.04.2022 – 29.04.2022.

Në kuadër të marrëveshjes ndërinstitucionale të programit KA1 ERASMUS+ ndërmjet Universitetit të Tiranës dhe Universitetit të Nysës, Poloni, Prof. Marcin Walczyński & Ass. Prof Iwona Sikura, pedagogë të përkthimit dhe interpretimit, do të kryejnë një mobilitet mësimdhënieje pranë Departamentit të Gjuhës Angleze, në datat  25.04.2022 – 29.04.2022.
Të gjithë kolegët e përkthimit dhe interpretimit, si edhe kolegët e interesuar janë të ftuar të ndjekin leksionin mbi “The Myth of the Emotional (un)responsiveness of a Certified Interpreter; Psycho-affectivity and How it Affects Interpreting Performance” nga Prof. Marcin Walczyński, në datën 26 prill 2022, ora 13:00-14:00, në Bibliotekën Argjiro.
DEPARTAMENTI I GJUHËS ANGLEZE