Datat e rishikuara të provimeve të vitit të parë të Ciklit të dytë të studimeve Master Shkencor dhe Profesional për Semestrin e dimrit 2020-2021