Grafiket e provimeve të rishikuara Sezoni i Dimrit, 2020– 2021 , për Ciklin e Parë të Studimeve në degën Gjuhë Italiane.